HAKIKTA-NAJIN.DK v/ Marianne Tretow-Loof JordanSpecialpædagogisk supervision og konsulentbistand til fagfolk, pårørende og borgere indenfor handicapområdet


Har I udfordringer med at få jeres pædagogiske indsatser til at give de resultater, I ønsker at opnå for jeres beboere eller borgere, der er jeres målgruppe?

Vil I det bedste for jeres målgruppe, men målgruppen reagerer utilsigtet negativt på jeres pædagogiske indsats?

Diskuterer I meget i personalegruppen, og uden at blive enige om, hvilke pædagogiske metoder, der skal anvendes overfor/i samværet med den enkelte borger? Kender I til at blive enige om den pædagogiske metode - under jeres møder, for så i praksis at I gør hver især noget andet?

Er kommunikationen imellem jer generelt et problem?
Er kommunikationen imellem jer og borgeren et problem?
Har de pårørende svært ved at magte situationen med et handicappet familiemedlem?
Har den berørte (handicappede) borger brug for mestringssamtaler?

- Så er det mig I skal kontakte!

 
Hvad kan jeg?

Mit speciale er, sammen med jer, at finde de bedst egnede pædagogiske metoder og redskaber, der kan støtte den berørte borger bedst muligt.

Jeg kan undervise den enkelte medarbejder eller hele teams, som har brug for opkvalificering indenfor det specialpædagogiske område.

Jeg kan supervisere jer i forhold til konkrete cases, med udgangspunkt i jeres faglige baggrund, praksis viden, kultur og værdigrundlag i organisationen.

Jeg kan supervisere den enkelte medarbejder, som kunne have behov for det, f.eks. efter en voldsom situation med en borger.

Jeg kan tilbyde konsulentbistand til pårørende, som f.eks. har brug for at forstå konsekvenserne ved en diagnose og som har brug for at få afdækket det specialpædagogiske område, i forhold til støtte for familien, og udviklingsmuligheder for den berørte (handicappede) borger.

Jeg kan desuden tilbyde mestringssamtaler med de berørte borgere, som kunne have brug for en sparringspartner, til at kunne få bevidsthed om sin situation og til at få motivation til at erhverve sig ny viden og indsigt omkring sig selv.

Hvem er jeg?

Jeg har 25 år bag mig indenfor specialområdet, både som specialpædagog, aflastningsfamilie, lærer, supervisor og konsulent. (Se CV).

Jeg brænder for at undervise, supervisere og sparre med mennesker, der står i "orkanens øje", i brændpunktet, der, som alle ved, ofte er det sværeste sted at stå og skulle overskue og agere i.

Min mission:

  • At støtte fagfolk inden for det pædagogiske fagområde til større indsigt og viden i egen faglighed og større bevidsthed omkring det personlige engagement i jobbet
  • At støtte den berørte borger til at udvikle deres potentialer, - viden og indsigt i egen situation
  • At støtte pårørende til større viden og handlekraft

Tid og pris:

1 - 4 personer - kr. 450,00 pr. time.
5 - 9 personer - kr. 700,00 pr. time.
Ved større grupper/teams skal prisen forhandles.

Transport afregnes efter statens takster + evt. broafgift.

CV:

Uddannelser:

1978 - 1981 Bachelor i DANSK. Københavns Universitet.
1986 - 1989 Socialpædagog. Københavns Socialpædagogiske Seminarium.        
2005 - 2007 Master i specialpædagogik (M.ed). DPU - Århus Universitet.
2010 -  d.d. Igangværende efteruddannelse i Filosofisk/Sokratisk Vejledning. DPU,
Aarhus Universitet.
2011 - 2012 Certificeret Life og Business coach. Manning Inspire, København.
2012 -  d.d. Igangværende uddannelse til Master Coach. Manning Inspire, København.COPYRIGHT 2012 ALL RIGHTS RESERVED HAKIKTA-NAJIN.DK

 

Webdesign * Stig Petersen * 2012